سلام عزیزان
اقا میخوام gametype دیفالت بازی رو روی sd تنظیم کنم
و همچنین
scorelimit x
timelimit x
roundswitch x
bombtimer x
planttime x
defusetime x
به صورت دیفالت تنظیم کنم
لطفا راهنمایی کنید